-> Smluvní podmínky <-

 

Provozní a ubytovací řád

 

Zodpovědnost za škody na vlastním majetku

Host je povinen zabezpečit věci tak, aby nedošlo k jejich poškození či odcizení.Za škody na majetku ubytovaného, případně odcizení věcí ponechaných ve volně přístupných částech chalupy nebo okolí chalupy nenese ubytovatel žádnou zodpovědnost, ačkoli ubytovatel prohlašuje, že dělá a bude dělat všechno pro to, aby k žádným škodám na majetku ubytovaného nedošlo. Ubytovatel neručí za případné škody na vozidlech hostů na přilehlém parkovišti.

 

Zodpovědnost za škody na zdraví svém a svěřených osob

Ubytovatel učinil všechna opatření, aby nedošlo k poškození zdraví ubytovaných. Ubytovatel nenese při běžném provozu zodpovědnost za zdraví ubytovaných.

Z bezpečnostních důvodů je v okolí chalupy nainstalován kamerový systém. Nakládání s těmito záznamy se provádí dle příslušných právních předpisů na ochranu osobnosti a majetku.

Uhrazením ceny pobytu objednatel(é) prohlašují, že byli s tímto provozním a ubytovacím řádem seznámeni a budou ho plně respektovat.

Pokud budete mít jakékoli  dotazy či problémy během Vašeho pobytu na chalupě, vždy se na nás můžete obrátit.